Beweging in Essen wil niet meer dan 11 koopzondagen per jaar

De Essenener Allianz – een samenwerkingsverband van vakbonden en kerken – wil minder koopzondagen in Essen. Zij protesteren tegen het voornemen van de Essener middenstand om het aantal koopzondagen in Essen en de stadsdelen nog verder uit te breiden.  De Essener stadsdelen Werden en Kettwig hebben zelfs plannen om minstens 40 koopzondagen per jaar te organiseren.  De Essener Allianz wil niet meer dan 11 koopzondagen per jaar.  

De koopzondagen in Duitsland zijn aan strenge regels gebonden en een plaatselijke winkeliersvereniging kan niet zomaar een koopzondag organiseren.  De koopzondagen in Duitsland mogen alleen gehouden worden bij een plaatselijk traditionele feestdag, zoals een oogstfeest. De koopzondagen zijn veelal in het voorjaar en het najaar. Sommige plaatsen hebben een uitzonderingspositie zoals bedevaartsoord Kevelaer of kuuroord Bad Bentheim. De woordvoerder van de Essener Allianz  Klaus Winkelmann (66)  van de Katholieke vakbeweging  is vastbesloten om een eind te maken aan de wildgroei van koopzondagen. Volgens Winkelmann hebben veel  koopzondagen niets met een feestdag te maken. Het is eerder zo dat er een koopzondag gepland wordt en daarna wordt er een bijpassend feest bedacht. Ook de kerstmarkt aan de Kennedyplatz moeten volgens Winkelmann gelimiteerd worden. Deze kerstmarkt heeft zo’n grote toeloop van bezoekers dat de omliggende winkels er last van hebben. Volgens Winkelmann is dit gewoon concurrentievervalsing .